Timalignum

Podmienky pre montáž drevenej podlahy

Podklad pred položením parketovej podlahy musí byť čistý, suchý, rovný bez trhlín a pevný na tlak. Dovolená nerovnosť podkladu môže byť v rozmedzí ±2 mm.

 

1. Podklad pre parketovú podlahu. Podklad pred položením parketovej podlahy musí byť čistý, suchý, rovný bez trhlín, pevný na tlak. Dovolená nerovnosť podkladu môže byť v rozmedzí ±2 mm. Pre dosiahnutie estetického napojenia soklovej lišty na obvodové steny je potrebné pri klasických miestnostiach dodržať pravouhlosť obvodových stien a nerovnosť stien by mala byť v rozmedzí ±1 mm.

2. Podlahové vykurovanie. Pri podlahách s podlahovým vykurovaním je nevyhnutné urobiť odbornú tlakovú skúšku, ktorá odhalí prípadné netesnosti spojov a odbornú vykurovaciu skúšku, ktorá odstráni z podlahy vlhkosť. Vykurovacia skúška sa môže uskutočniť po 21 až 28 dňoch podľa konštrukcie podlahy po betónovaní, resp. po 7 dňoch pri liatych anhydritových podlahách. Vykurovacia skúška nesmie prebehnúť prudkým nárastom teploty vykurovacej vody. Odporúčame teplotný nárast vody
o 5 °C / deň, čomu zodpovedá nárast teploty podlahy o cca. 2 °C / deň.
Pri príliš rýchlom náraste teploty dochádza k nerovnomernému schnutiu podlahy a pnutiu, ktoré môže spôsobiť trhliny a určité nerovnosti podlahy.
V prípade lepenia drevenej parketovej podlahy odporúčame po minimálne
7 dňoch stabilizácie (vyrovnávanie vlhkosti v celom objeme) podlahy vykurovaciu skúšku zopakovať, čím dosiahneme odstránenie zbytkovej vlhkosti z podlahy. Rovnakú minimálnu dobu po opakovanej vykurovacej skúške je potrebné dodržať pred montážou drevenej podlahy. Po doprave parkiet túto dobu zároveň využijeme pre ich aklimatizáciu v interiérových priestoroch.

3. Vlhkosť a teplota. Relatívna vlhkosť podkladu musí byť menej ako 2% v prípade betónových podkladov a menej ako 0,5% v prípade anhydritových podkladov. Relatívna vlhkosť vzduchu počas montáže a trvale po položení parketovej podlahy má byť 40%-50% a teplota 18°C-24°C. Povrchová teplota drevenej parketovej podlahy nesmie prekročiť 27 °C. Sledovanie maximálnej povrchovej teploty je dôležité najmä v prípade montáže parketovej podlahy na podklad s podlahovým vykurovaním, ale aj v prípadoch položenia v miestnostiach, kde dochádza k priamemu dopadu slnečných lúčov na parketovú podlahu, napr. podkrovná miestnosť so strešným oknom bez slnečnej clony na parketovú podlahu, napr. podkrovná miestnosť so strešným oknom bez slnečnej clony. Pred lepením, resp. položením parketovej podlahy odporúčame ukončiť všetky mokré a prašné procesy v bytovom interiéri.

nazov obrazka

 

PODMIENKY PRE MONTÁŽ DREVENEJ PODLAHY (PDF)